facebook.com
SmodCMS

Szkodliwe efekty zdrowotne wywołane wysokimi stężeniami zanieczyszczeń

 

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi


Czy zdajesz sobie sprawę, jakie skutki dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich może mieć zanieczyszczone powietrze? Poniższy artykuł w przystępny sposób przybliży Ci to zagadnienie.


     Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, z ang. World Health Organization) szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzkie ma przede wszystkim pyłowe zanieczyszczenie powietrza, którego źródłem jest często paliwo spalane w silnikach, fabrykach oraz pył drogowy.

     Zanieczyszczenia pyłowe są szacowane w różny sposób, m.in. jako TSP (z ang. Total Suspended Particles), czyli całkowity pył zawieszony, który zawiera frakcje wszystkich rozmiarów), PM10, PM2.5 lub BS (czarny smog).

     Na podstawie przeprowadzonych badań oszacowano, że zanieczyszczone powietrze jest powodem średnio:

 • 1,4% z całkowitej liczby zgonów,
 • 0,5% z przypadków całkowitego inwalidztwa
 • i 2% chorób serca.

     Powyższe oszacowanie opierało się głównie na wynikach długoterminowego narażenia na drobne cząstki pyłu powodującego śmiertelność u osób dorosłych oraz krótkoterminowego narażenia na PM10 powodującego śmiertelność u dzieci poniżej 5 roku życia. Epidemiologiczne badania wskazują na to, że śmiertelne efekty występowały głównie wśród osób w wieku 60 lat i starszych. WHO oszacowała, że w tej grupie wiekowej 81% zgonów (ze wszystkich odnotowanych w ciągu rozpatrywanego okresu) wystąpiło z powodu zewnętrznego zanieczyszczenia powietrza. Ponadto stwierdzono, że zewnętrzne zanieczyszczenie powietrza było przyczyną 41% odnotowanych zgonów w ciągu dnia. Natomiast u dzieci poniżej 5 roku życia śmiertelność z powodu zewnętrznego zanieczyszczenia powietrza wyniosła 3% (ze wszystkich odnotowanych zgonów) i 12% z odnotowanych zgonów w ciągu doby.

     Istnieje także możliwość zbadania wpływu zanieczyszczenia powietrza indywidualnie u osób z astmą lub u osób starszych z chronicznym zapaleniem oskrzeli. W dodatku takie badania mogą uwzględniać szeroki zakres z zanieczyszczeń z uwzględnieniem sezonów, lokalizacji i ekspozycji przez kilka dni, miesięcy lub lat. Większość epidemiologicznych badań pokazuje statystycznie znaczący, liniowy związek między poziomem stężeń PM i efektami zdrowotnymi.

     W Utach Valley redukcja zanieczyszczenia powietrza spowodowana przez strajki w lokalnych fabrykach stali była połączona ze zmniejszeniem całkowitej liczby zgonów i zachorowalności na choroby układu oddechowego. Podczas Olimpiady w Atlancie w 1996 roku zmiany w miejskim transporcie zredukowały emisje z pojazdów i związane z tym zanieczyszczenie powietrza (np. ozonu) o około 30%. Liczba ataków astmy w tym okresie spadła o 40%, a liczba interwencji pogotowia, które mogły być spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, spadła o 19%. W Hong Kongu ograniczenia wprowadzone tylko w ciągu jednego weekendu, wymagające użycia przez wszystkie elektrownie i pojazdy drogowe paliwa z obniżoną zawartością siarki doprowadziły natychmiast do spadku poziomu SO2 w środowisku i liczby sezonowych zgonów. Średnioroczna liczba zgonów spowodowanych złą jakością powietrza zmniejszała się z poziomu 3,9% do 2%.


Zdrowotne efekty zanieczyszczeń powietrza.

SKUTKI KRÓTKOTERMINOWEGO NARAŻENIA POPULACJI NA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA:
 • Dzienna śmiertelność
 • Wizyty szpitalne z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego
 • Interwencje pogotowia ratunkowego z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego
 • Wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu  powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego
 • Przyjmowanie leków z powodu chorób układu oddechowego i krwionośnego
 • Dni z wprowadzonymi restrykcjami
 • Nieobecność w pracy
 • Nieobecność w szkole
 • Ostre symptomy (kaszel, flegma, infekcje dróg oddechowych)
 • Fizjologiczne zmiany (praca płuc)
SKUTKI DŁUGOTERMINOWEGO NARAŻENIA POPULACJI NA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA:
 • Śmiertelność z powodu chorób układu krwionośnego i oddechowego
 • Chroniczne występowanie chorób układu oddechowego i powszechne objawy (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • Chroniczne zmiany w fizjologicznych funkcjach
 • Rak płuc
 • Chroniczne choroby układu krwionośnego
 • Wewnątrzmaciczne zmiany (niska masa urodzeniowa w terminie, brak odpowiedniego przyrostu masy płodu)

 

     Jeżeli skutek zanieczyszczenia powietrza nie jest zbyt silny, to będzie on oddziaływał na większą liczbę osób. Natomiast, jeżeli skutek zanieczyszczenia powietrza będzie silniejszy to tylko pewna grupa osób, szczególnie wrażliwych będzie nim dotknięta, co przedstawia poniższy rysunek.