facebook.com
SmodCMS

Opis modelu jakości powietrza

 

GEM-AQ

GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality) jest globalnym modelem chemii troposfery najnowszej generacji, który pozwala na jednoczesne i spójne (on-line) modelowanie procesów dynamicznych, fizycznych i chemicznych w atmosferze. Dzięki możliwości zastosowania siatki obliczeniowej o zmiennej rozdzielczości model ten umożliwia symulacje stanu chemicznego atmosfery od skali lokalnej poprzez skalę regionalną, aż do skali globalnej.


GEM-AQ został opracowany przez konsorcjum kanadyjskich placówek naukowych MAQNet (www.maqnet.ca) na bazie operacyjnego modelu prognoz pogody GEM (Global Envirnmental Multiscale Model, Côté et al, 1998) eksploatowanego przez kanadyjskie centrum meteorologiczne. Opis transportu i procesów fizycznych w GEM-AQ pochodzi z modelu meteorologicznego. Mechanizm opisujący właściwości chemiczne fazy gazowej, oparty na modyfikacji modelu ADOM (Acid Deposition and Oxidants Model), został rozszerzony o 4 dodatkowe związki (CH3OOH, CH3OH, CH3O2, CH3CO3H) i 22 reakcje. Zmodyfikowany mechanizm zawiera 50 związków, 116 chemicznych i 19 fotochemicznych reakcji (Kaminski et al., 2008, Struzewska and Kaminski, 2008).

 

Referencje

 

  • Kaminski, J. W., Neary, L., Struzewska, J., McConnell, J. C., Lupu, A., Jarosz, J., Toyota, K., Gong, S. L., Côté, J., Liu, X., Chance, K., and Richter, A.

GEM-AQ, an on-line global multiscale chemical weather modelling system: model description and evaluation of gas phase chemistry processes

Atmos. Chem. Phys., 8, 3255-3281, 2008

  • Struzewska, J. and Kaminski, J. W.

Formation and transport of photooxidants over Europe during the July 2006 heat wave – observations and GEM-AQ model simulations

Atmos. Chem. Phys., 8, 721-736, 2008

  • O’Neill, N. T., M. Campanelli, A. Lupu, S. Thulasiraman, J. S. Reid, M. Aube, L. Neary, J.W. Kaminski, J.C. McConnell

Optical evaluation of the GEM-AQ air quality model during the Quebec smoke event of 2002: performance criteria for extensive and intensive optical variables

Atmos. Envir., 40, 3737-3749, 2006

  • Côté, J., S. Gravel, A. Méthot, A. Patoine, M. Roch, and A. Staniforth

The operational CMC MRB Global Environmental Multiscale (GEM) model: Part I – Design considerations and formulation

Monthly Weather Review, 126, 1373-1395, 1998