facebook.com
iustitia-lodz.pl

Fundacja EkoPrognoza

 

Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obszaru Polski i Europy Środkowej, z wykorzystaniem modelu GEM-AQ została zainicjowany w ramach akcji COST ES0602.

 

Po zako┼äczeniu projektu powo┼éana zosta┼éa Fundacja EkoPrognoza, której jednym z celów jest informowanie spo┼éecze┼ästwa o stanie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizacj─Ö codziennej prognozy jako┼Ťci powietrza dla Polski i Europy publikowanej w Internecie. Pozosta┼ée formy dzia┼éa┼ä fundacji dotycz─ů upowszechniania nowoczesnych metod obliczeniowych w dziedzinie ochrony ┼Ťrodowiska, a w szczególno┼Ťci bada┼ä atmosfery i klimatu. Wa┼╝nym aspektem dzia┼éalno┼Ťci fundacji jest równie┼╝ edukacja specjalistyczna w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narz─Ödzi obliczeniowych w dziedzinie nauk atmosferycznych.

 

Fundacja bierze udzia┼é w licznych inicjatywach mi─Ödzynarodowych zwi─ůzanych z modelowaniem jako┼Ťci powietrza i klimatu.

 

Cele statutowe fundacji EkoPrognoza:

  1. Wspieranie dzia┼éalno┼Ťci naukowo-badawczej w dziedzinie ochrony ┼Ťrodowiska i nauk o Ziemi.
  2. Upowszechnianie nowoczesnych metod obliczeniowych w dziedzinie ochrony ┼Ťrodowiska, w szczególno┼Ťci bada┼ä atmosfery i klimatu.
  3. Transfer technologii w zakresie stosowania i rozwijania nowoczesnych modeli jako┼Ťci powietrza i modeli klimatu.
  4. Wspieranie integracji ┼Ťrodowiska naukowego zajmuj─ůcego si─Ö numerycznym modelowaniem prognoz pogody, klimatu oraz jako┼Ťci powietrza.
  5. Edukacja specjalistyczna kadry naukowej oraz studentów studiów I, II i III stopnia w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narz─Ödzi obliczeniowych w dziedzinie nauk atmosferycznych.
  6. Podnoszenie kwalifikacji kadry urz─Ödniczej odpowiedzialnej za podejmowanie dzia┼éa┼ä w zakresie ochrony ┼Ťrodowiska, w szczególno┼Ťci ochrony powietrza.
  7. Podnoszenie standardów realizacji analiz ┼Ťrodowiskowych w zakresie ochrony atmosfery i klimatu, wynikaj─ůcych z uregulowa┼ä prawnych.
  8. Informowanie spo┼éecze┼ästwa o stanie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizacj─Ö codziennej prognozy jako┼Ťci powietrza dla Polski i Europy publikowanej w Internecie.
  9. Popularyzowanie problematyki ochrony atmosfery, zmian klimatu oraz oceny zasobów energetyki s┼éonecznej i wiatrowej.
  10. Prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci edukacyjnej zwi─ůzanej z ochron─ů ┼Ťrodowiska i zrównowa┼╝onym rozwojem.

 

Fundacja EkoPrognoza wpisana jest do bazy instytucji naukowych OPI pod numerem 214208.

 

Fundacja EkoPrognoza wpisana jest do Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000391609.