facebook.com
iustitia-lodz.pl

Prace naukowe z wykorzystaniem modelu GEM-AQ

 

GRANTY NCN i MNiSW

 

 • Wp┼éyw zmian klimatu na jako┼Ť─ç i zanieczyszczenie powietrza w Europie ┼Ürodkowej, UMO-2011/01/B/ST10/04739 2011-2014. Kierownik grantu: dr in┼╝. Joanna Stru┼╝ewska, PW

 

 • Identyfikacja mechanizmów transformacji zanieczyszcze┼ä atmosfery w modelach jako┼Ťci powietrza skali kontynentalnej, 2010-2013. Kierownik grantu: prof. PW dr hab. in┼╝. Lech ┼üobocki, PW

 

 • Pogoda chemiczna – wielo-skalowy system prognozy jako┼Ťci powietrza dla Polski, decyzji nr 754/N-COST/2010/0 , 2010-2011. Kierownik grantu: dr in┼╝. Joanna Stru┼╝ewska, PW

 

 • Dobór parametryzacji procesów meteorologicznych dla systemów modelowania jako┼Ťci powietrza, w typowych sytuacjach smogowych na obszarze Polski, (MNiSW COST/1/2007), 2007-2009. Kierownik grantu: dr in┼╝. Joanna Stru┼╝ewska, PW

 

 • Modelowanie smogu zimowego nad obszarem aglomeracji Krakowskiej w okresie kampanii pomiarowej IES-JRC, stycze┼ä-luty 2005 r. (MNiSW JRC/249/2006), 2006-2008. Kierownik grantu: prof. PW dr hab. in┼╝. Lech ┼üobocki, PW

 

Udział w pracach wdrożeniowych

 

 • Wspomaganie systemu oceny jako┼Ťci powietrza z u┼╝yciem modelowania w zakresie ozonu troposferycznego, zlecenie GIO┼Ü, koordynator ATMOTERM

 

 • Wykonanie serwisu codziennej prognozy jako┼Ťci powietrza dla województwa podkarpackiego, 2011, zlecenie Zarz─ůd Województwa Podkarpackiego, koordynator PW

 

 • Wykonanie us┼éug badawczo-rozwojowych zwi─ůzanych z przygotowaniem poszerzonych prognoz st─Ö┼╝e┼ä zanieczyszcze┼ä w powietrzu na potrzeby systemu informowania spo┼éecze┼ästwa o ryzyku wyst─ůpienia przekrocze┼ä warto┼Ťci alarmowych i dopuszczalnych, 2011, zlecenie Zarz─ůd Województwa Ma┼éopolskiego, koordynator PW

 

 • Przygotowaniu i wdro┼╝eniu prognozowania stanu jako┼Ťci powietrza dla obszaru województwa ma┼éopolskiego, 2010, zlecenie Zarz─ůd Województwa Ma┼éopolskiego, koordynator PW

 

 • Ocena i prognoza zagro┼╝e┼ä dla zdrowia i ekosystemów zwi─ůzanych z zawarto┼Ťci─ů ozonu w troposferze w skali kraju, 2009, zlecenie GIO┼Ü, koordynator ATMOTERM

 

Akcje COST (European Cooperation in Science and Technology)

 

 • COST Action ES1004 European framework for online integrated air quality and meteorology modelling, www.eumetchem.eu, 2011-2015

 

 • COST Action ES0602 – Towards a European Network on Chemical Weather Forecasting and Information Systems (ENCWF), www.chemicalweather.eu, 2007-2011

 

 • COST Action 728 – Enhancing meso-scale meteorological modelling capabilities for air pollution and dispersion applications, www.cost728.org, 2004-2009


Udział w inicjatywach międzynarodowych

 

 

 

 • HTAP (Hemispheric Transport of Air Pollution, www.htap.org)

 

 • MAQNet (Mulstiscale Air Quality Modelling Network, www.maqnet.ca)

 

 • Krakow Integrated Methodology Project - from Toxic Emissions to Health Effects, 2004-2007, (JRC EC)